Lustrum Gala

Lustrum Gala

Op zaterdag 17 december 2022 hebben wij de leden, oud leden en ieder hun dates van
harte welkom geheten op ons Winter Whalehalla. Namelijk het gala!
Een evenement rondom de feestdagen waarin wij allen onze beste kledij aangetrokken
hadden en onze keeltjes goed gesmeerd hadden met de nodige alcoholische
versnaperingen. Het Lustrum gala was een zeer groot succes en wij als organisatie kijken
terug op een zeer geslaagde avond.